Web Analytics
Skip to main content

Marvel Super War
Marvel Super War
5 members
0 questions
2 posts

MARVEL Super War là sản phẩm di động có đề tài siêu anh hùng do Marvel Entertainment và NetEase Games hợp tác sản xuất, trò chơi có sự xuất hiện của hàng trăm siêu anh hùng và các villains mang tính biểu tượng trong vũ trụ Marvel. ... MARVEL Super War mang đến các heroes những nhân vật của vũ vụ Marvel.

Bài viết
Thử 1 trận không về tế đàn và kết quả...😅😅
Bài viết
Khi team có mỗi 2 đứa đấu :)