TenWe sẽ tiếp tục cố gắng mở rộng sang đến các người dùng khác nhau để trở thành 1 nền tảng mạng xã hội hoàn chỉnh ❤️❤️